top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI - ÇEREZ POLİTİKASI - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti

Bilgilerinizin Gizliliği Bizim İçin Önemli


Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’nin işlettiği web sitelerini (hobbygayrimenkul.com.tr, arsalina.com)
kullanarak bu sitelere münhasır “Kullanım ve Gizlilik Politikası”nı kabul etmiş bulunmaktasınız. Hobby Gayrimenkul
Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, kendi istek ve kararları doğrultusunda bu sitelerde yer alan program ve metinlerde ve bunlara
ilişkin politikalarda her zaman değişiklik, ekleme veya çıkartma yapma hakkını saklı tuttuğunu açıkça beyan eder.
Burada belirtilen tüm hüküm ve şartları kabul etmeniz halinde, web sitelerimizi kullanmaya devam etmeniz sonrasında,
yukarıda belirtilen olası değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Bu nedenlerle “Kullanım ve Gizlilik Politikası” metnimizi ve sitelerimizde olası değişiklikleri, ekleme veya çıkartmaları düzenli
olarak kontrol etmenizi önermekteyiz.

Kullanım ve Gizlilik Politikası

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti sahip olduğu teknolojik imkânlar kapsamında müşteri memnuniyeti ve
güvenliğini temin odaklı ve etik hizmet felsefesini gözeterek yatırımcıların yatırım işlemlerini gerçekleştirebilmesi ve bu
amaçla bilgi edinmelerini sağlamak üzere Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti kurumsal web sitesi www.hob-
bygayrimenkul.com.tr, arsalina.com ve bundan sonra işleteceği başkaca web siteleri üzerinden (bundan sonra "Web
Siteleri" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğu hizmetlerin bir parçası olarak yatırımcılarının bilgilerinin gizliliğini korumak
için aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, web sitelerimizde Şirketimiz hakkında yer alan bilgilerin doğru olduğuna
dair sorumluluk taşımaktadır. Ancak, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından hazırlanmış ve güvenilir
olduğuna inanılan kaynaklardan toplanmış dahi olsa web sitelerimizde yer alan sair bilgi, rapor ve analizlerin gerçeklik ve
eksiksizliğini garanti etmemektedir. Sunulanlar bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir.
Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, web sitelerimizde yer alan malzemelerin içerisinde bulunan bilgi ve
işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanları var ise giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları
erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, web sitelerimizin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış
olduğunun garantisini vermemektedir.

Web Sitelerimizden yalnızca ürün, hizmet, kampanya başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
İletişim formlarında bizlerle paylaştığınız, kişisel bilgileriniz ve verdiğiniz her türlü bilgi ve açıklamalarınız öncelikle tarafımız-
dan istediklerinizi yanıtlamak için ve sonrasında Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti olarak size daha iyi
hizmet verebilmek için kullanılacaktır. Paylaştığınız ve tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Hobby Gayrimenkul
Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından korunur ve korunmaya devam eder. İsteklerinizi yerine getirmek, sorularınızı
yanıtlamak için elimizden geldiğince, güvenlik konuları ve mali düzenlemelerle ilgili bazı yasalar izin verdiğince çaba
harcayacağımızı beyan ederiz.

Web sitelerimiz, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ye bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek
zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve
Ltd. Şti, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini
kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanması-
nı engellememek;

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters
düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar,
rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi
postalamamak ya da iletmemek;

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet
hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibin-
den ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen hiç bir bilgi,
yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.
 
Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek. Bu hizmeti kullanırken, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanlarını denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da diğer düzenleyici ve denetleyici mercilerin
isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

Web Sitelerimize girilen bilgilerin güvenliği açısından, kurumumuz tarafından sistem ve internet altyapısını en güvenilir
seviyede tutmak üzere azami önlemlerin alınmasına gayret gösterilmektedir.

Müşterilerimizin Web Sitelerimize ürün, hizmet, kampanya başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin
diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememesi ve müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşılama-
ması için azami gayret gösterilmektedir. Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’nin ilgili olmayan personeli dahil
olmak üzere bu bilgilere ulaşım kısıtlanmaktadır.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük
altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde
açıklayabilecektir. Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti'ınin tabi olduğu düzenleyici ve denetleyici merciler veya
yasama, yürütme veya yargı organ ve mercilerinin müşteri bilgilerinin açıklanmasını talep ettiğinde, Hobby Gayrimenkul
Danışmanlık San. ve Ltd. Şti bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Müşteriler, şahsi bilgilerini Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti ile paylaşma konusunda gönüllü olduklarını
kabul ederler. Bu bilgilerin toplanma amacı 'Müşteri Tanıma' standardını yakalamak ve müşterinin yaptığı ve ileride
gerçekleştireceği işlemlerde güvenliğini sağlamaktır.

Müşteriler, kimlikleri hakkında gerçek, güncel ve doğru bilgi vermek ile yükümlüdürler. Müşteriler hileli veya sahte davranış
ve tutum içinde bulunmayacaklarını, bir başka şahsın kimliğine bürünmeyeceklerini veya bir başka bir şahsı taklit veya
temsil etme amacı gütmeyeceklerini beyan etmek zorundadırlar.
 
Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından toplanmış olan tüm bilgiler, yalnızca müşteri hesaplarının doğrulanmasından sorumlu olan ve Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti gibi müşterilerin şahsi bilgilerinin gizliliğinden sorumlu olan şirket çalışanları ile paylaşılmakta olup, bu doğrulama işlemlerinin yegane sebebi müşterinin gizliliğini ve güvenliğini muhafaza etmektir.

Müşterinin, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti ile yapmış olduğu tüm işlemler, ileride müşteriler ile Hobby
Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti arasında herhangi bir anlaşmazlığın meydana geldiği durumlarda Hobby
Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından kullanılmak üzere kaydedilir. Müşteri, paylaşmış olduğu bilgilerin
burada yer alan prensipler bağlamında muvafakatini içerdiğini kabul etmektedir.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie' adında bir metin dosyası yerleştirebiliriz.
Cookie'nin kendisi, hakkınızda kişisel bilgi içermese de, Web Sitelerimizin, tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle,
Web Sitelerimiz'e bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin Web Sitlerimiz tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, finansal işlemler hakkında bilgi teklif etmek, bilgi vermek veya güncel
promosyonlar ile ilgili bilgilendirmek amacı ile zaman zaman müşterileri ile telefon, e-posta veya diğer iletişim yolları ile
irtibata geçebilir. Müşteriler, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ye müşteri olurken onayladıkları şart ve
koşullarımız ile kendileri ile bu tarz iletişimde bulunulmasına razı olduklarını onaylamış olurlar.
Kendileri ile bu tarz bir iletişimde bulunulmasını istemeyen müşteriler, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti ile 0232 422 11 88  numaralı telefonla veya info@hobbygayrimenkul.com.tr  e-posta yoluyla irtibata geçerek bu taleplerini dile getirebilme hakkına sahiptirler.

Web Sitelerimizden gerekli durumlarda tarafından işletilmeyen diğer bazı web sitelerine de link verilmektedir. Gizlilik
Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’a ait Web Siteleri için
geçerlidir ve söz konusu link verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitelerimizden link ile gidilecek diğer web
sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizde yer alan reklam,
banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinde yer alan bilgilerin kullanımı; söz konusu web
sitelerinin etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek veya yaşanabilecek herhangi bir
maddi, manevi zarardan ve kayıplardan Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti sorumlu değildir.

Bu hususta Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’dan her hangi bir hak da talep edilemez. Bu bağlantılardan herhangi birini
ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını dikkate almalısınız. Diğer internet sitelerinin benzeri politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı önemle belirtiriz. Ne Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti ve onun
ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir
şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi' sağlandığın-
dan Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından bu sitelerin güvenilirliği konusunda açık veya dolaylı hiç bir
garanti verilmemektedir.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti, destek hizmetleri almak üzere veya yan hizmetleri nedeniyle farklı
kuruluşlarla çalışılmasının gerektiği durumlarda, bu firmaların da Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ın gizlilik
standartlarına ve şartlarına uymalarına azami özen ve gayret gösterecektir. Ancak destek hizmetler almak amacıyla ve yan
hizmetler nedeniyle farklı kuruluşlarla çalışılması sırasında, bu kuruluşların sorumluluğu kapsamında oluşabilecek sorun-
larda Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

Web sitelerimizde yer alan bilgi, materyal, fiyat, veri, rapor ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Hobby
Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti'ne aittir. Web Sitelerimizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan
bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Tacirler Yatırım’da
saklıdır.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti sistem ve
internet altyapısı en güvenilir seviyede tutulmak üzere gerekli önlemlerin alınması için azami gayret gösterilmektedir. Ayrıca
bu hususta bilgi alınmak üzere Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ne danışabilirsiniz.

Web sitelerimizden verilen hizmet T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu
anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz
durumdaysa, o halde söz konusu madde politikamızdan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve
yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San.
ve Ltd. Şti ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti web
sitelerimizdeki malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal,
özel ya da sonuçlarının yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ne müşteri olmakla ve web sitelerimizi kullanmakla, herhangi bir kullanıcı-
nın küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Hobby Gayrimenkul
Danışmanlık San. ve Ltd. Şti’ın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

bottom of page